Vestzakwandelgids 15
Vijfheerenlanden 2

Van Vianen tot Leerdam

Rond het jaar 1000 verschenen in dit gebied de eerste permanente bewoners. Ze woonden langs de rivieren en op de  hogere oeverwallen zagen ze kans hun boeltje droog te houden, men ging op een kluitje wonen en dat resulteerde in het ontstaan van verschillende plaatsen. Daardoor ontstond meer vraag naar voedsel, met als gevolg dat er steeds meer landbouwgrond nodig was. Door de achterliggende wildernis van lieverlee in cultuur te brengen kwam dit er ook. Polders werden aangelegd, waarbij de achterste kade de bochten van de rivier volgde. Hierdoor ontstond na verloop van tijd in het achterliggende land een bijna rechthoekig stuk wildernis, dit omvatte de huidige polders Autena, Bolgarijen, Boeicop, Heicop, Middelkoop en Nieuwland. Vanaf 1100 begonnen de ontginningen in deze recht-hoek.
Maar…. Naarmate de tijd vorderde werd het steeds moeilijker om de voeten droog te houden. 5 heren: Van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen namen in 1284 gezamenlijk maatregelen tegen de wateroverlast uit de Betuwe door de Diefdijk aan te leggen. In dat besluit ligt de oorsprong van de Vijfheerenlanden.
Bij de laatste gemeentelijke herindeling is in 2019 een gemeente ontstaan die dit oorspronkelijke grondplan bijna volgt. In 5 mooie wandelingen zullen we het landschap van de Vijfheerenlanden gaan ontdekken. Geschiedenis, cultuur en natuur binnen de context van vandaag.

Vestzak wandelgids 15

Vijfheerenlanden 2
Print de Wandeling
BOLGERIJEN EN AUTENA


 Voor de printkosten van 1 wandeling kunt u ook een Vestzakwandelgids met 5 wandelingen kopen!!!
             Naar huis


Deze gids met 5 wandelingen kost slechts € 2,50.

Ze zijn verkrijgbaar bij:    Verkoopadressen VWG 

Bestellen kan ook  :             Bestelformulier

wandelgidsen op maat

Wandelaar.nl maakt ook wandelgidsen op maat. Bijvoorbeeld voor B&B, Vakantieparken, Hotels en Overheid.
Ons wandelgebied omvat heel Nederland.

Benieuwd?
 
info@wandelaar.nl

Onze CV is de wandelingen die we maakten.

Rondje Nederland 

De belevenissen met de vrienden, jan en René, zijn prachtig verwoord en verbeeld door vriend Jan. Samen hebben de vrienden, in de loop der jaren, Nederland doorkruist en middels de LAW's, vrijwel langs de grens, rond gewandeld. 

Al sinds 1992 hebben de vrienden ononderbroken ieder jaar 1 of meer wandelsessies mogen maken. Ze hebben geleefd, gelopen en gelachen.

Vriend Jan en zijn vrouw Hanneke hebben bovendien nog veel meer avonturen beleefd.
Beleef het mee op
Jan en Hanneke.

Geniet van het landschap,
bekijk de wereld vanuit het Bermperspectief.

maria-johanna