Vestzakwandelgids 16
Groene Hart 1

Stichtse Venen

        ‘Wandelen is een loflied op de traagheid’.
Ten westen van de Vecht ligt een prachtig wandelgebied: De Stichtse Venen. Het is het meest oostelijk deel van het groene hart. Groene weiden, blauwe plassen, oker rietkragen en historische dorpen typeren deze streek. De Stichtse Venen liggen min of meer geïsoleerd omdat de infrastructuur (A2, Amsterdam-Rijnkanaal, spoorlijn) in de loop der tijd een dikke streep door het landschap heeft getrokken. Aan de westkant van de snelweg is een aangenaam landschap overgebleven met goede voorzieningen, natuur en cultuur.
De dorpen ontstonden in de middeleeuwen op de bewoonbare plekken en de handel ging goeddeels over water. Elk dorp is weer anders door zijn eigen geschiedenis, ontwikkeling en plaats in het landschap. De bewoners hebben dit landschap gebruikt voor turfwinning en geschikt gemaakt voor landbouw, dit zorgde in de loop der tijd voor grote veranderingen. De Nieuwkoopse plassen zijn het gevolg van die grootschalige turfwinning. Het resterende grasland wordt benut voor veeteelt. De rivieren en oeverwallen liggen nu relatief hoog, terwijl veengebieden zijn weggezakt en vaak zelfs onder water staan.
De Stichtse Venen worden gezien als ‘het buiten van de Randstad’, niet ten onrechte. Er zijn goede voorzieningen voor recreatie en toerisme en het fijnmazig wandelnetwerk is hierin de ruggengraat.
Als Wandelen een loflied op de traagheid is. Dan wordt dat loflied hier voluit meegezongen

Vestzak wandelgids 16

Stichtse Venen
Print de Wandeling
NIEUWER TER AA


 Voor de printkosten van 1 wandeling kunt u ook een Vestzakwandelgids met 5 wandelingen kopen!!!
             Naar huis


Deze gids met 5 wandelingen kost slechts € 2,50.

Ze zijn verkrijgbaar bij:    Verkoopadressen VWG 

Bestellen kan ook  :             Bestelformulier

wandelgidsen op maat

Wandelaar.nl maakt ook wandelgidsen op maat. Bijvoorbeeld voor B&B, Vakantieparken, Hotels en Overheid.
Ons wandelgebied omvat heel Nederland.

Benieuwd?
 
info@wandelaar.nl

Onze CV is de wandelingen die we maakten.

Rondje Nederland 

De belevenissen met de vrienden, jan en René, zijn prachtig verwoord en verbeeld door vriend Jan. Samen hebben de vrienden, in de loop der jaren, Nederland doorkruist en middels de LAW's, vrijwel langs de grens, rond gewandeld. 

Al sinds 1992 hebben de vrienden ononderbroken ieder jaar 1 of meer wandelsessies mogen maken. Ze hebben geleefd, gelopen en gelachen.

Vriend Jan en zijn vrouw Hanneke hebben bovendien nog veel meer avonturen beleefd.
Beleef het mee op
Jan en Hanneke.

Geniet van het landschap,
bekijk de wereld vanuit het Bermperspectief.

maria-johanna