Wandelpocket 4

De Biesbosch, Land van Altena

Nationaal Park De Biesbosch
is een waterrijk natuurgebied, het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Biesbosch is ontstaan dankzij de St. Elisabethsvloed van 1421. Zware slagregens hadden tot gevolg dat enorme hoeveelheden water door de rivieren afgevoerd moesten worden, maar een striemende noordwestenwind stuwde het zeewater de rivier op. De dijken, toch al verzwakt door de turf- en zoutwinning en gebrek aan onderhoud konden het niet aan. Ze waren niet langer bestand tegen deze oerkracht en braken door. De St. Elisabethsvloed was het gevolg, deze vloed zette de Grote- of Zuid-hollandse Waard, een gebied drie keer zo groot als de huidige Biesbosch, onder water waardoor zo’n 16 dorpen van de kaart werden gespoeld.
De Biesbosch dankt zijn naam aan de bies. De bies is een moerasplant die gebruikt werd om matten en stoelzittingen van te maken. Verder groeiden er vooral riet en wilgen. Het verwerken van deze materialen vormde voor veel bewoners in en rond dit gebied een belangrijk middel van bestaan.
De Biesbosch is inmiddels getemd. Er is veel gebeurd in de voorbije 600 jaar, maar de sporen van alle gebeurtenissen zijn nog steeds zichtbaar. Het verdwijnen van eb en vloed heeft het gebied toegankelijk gemaakt. De Biesbosch functioneert nu als waterberging bij overvloedige regenval. Maar het is ook een landbouw en recreatiegebied. Je kunt er heerlijk wandelen: van een ommetje rond het Biesboschmuseum tot dagwandelingen door de wetlands. De Biesbosch is een fantastisch natuurgebied en een regelrecht eldorado voor de wandelaar.
Deze gids nodigt u uit om mee te wandelen in dit prachtige Nationaal park

Wandelpocket 4

De Biesbosch
Print de Wandeling de BIESBOSCH

 Voor de printkosten van 2 wandeling kunt u ook een Wandelpocket met 10 wandelingen kopen          Naar huis


Deze gids met 11 wandelingen is te bestellen via info@wandelaar.nl

Bestelformulier

wandelgidsen op maat

Wandelaar.nl maakt ook wandelgidsen op maat. Bijvoorbeeld voor B&B, Vakantieparken, Hotels en Overheid.
Ons wandelgebied omvat heel Nederland.

Benieuwd?
 
info@wandelaar.nl

Onze CV is de wandelingen die we maakten.

Rondje Nederland 

De belevenissen met de vrienden, jan en René, zijn prachtig verwoord en verbeeld door vriend Jan. Samen hebben de vrienden, in de loop der jaren, Nederland doorkruist en middels de LAW's, vrijwel langs de grens, rond gewandeld. 

Al sinds 1992 hebben de vrienden ononderbroken ieder jaar 1 of meer wandelsessies mogen maken. Ze hebben geleefd, gelopen en gelachen.

Vriend Jan en zijn vrouw Hanneke hebben bovendien nog veel meer avonturen beleefd.
Beleef het mee op
Jan en Hanneke.

Geniet van het landschap,
bekijk de wereld vanuit het Bermperspectief.

maria-johanna