Vestzakwandelgids 9

Hoekse Waard

De Hoeksche Waard
heeft zijn bestaan indirect te danken aan de Sint-Elizabethsvloed van november 1421. Toen werd de kaart van Zuidwest-Nederland in één nacht volledig opgeschud en opnieuw getekend. Die nacht verdwenen tientallen dorpen in de golven om er nooit meer uit tevoorschijn te komen.
Wat nu de Hoeksche Waard is, was toen niet veel meer dan een moeras. Veel later werd het land bedijkt en ingepolderd en ontstonden nieuwe dorpen. Steden heeft deze streek daardoor nooit gekend, dus telt de Hoeksche Waard 85.000 dorpelingen. En na de laatste herindeling, toen er één gemeente Hoeksche Waard ontstond, is het misschien wel het grootste dorp van Nederland geworden. Het is in ieder geval een dorp dat de moeite waard is om er te gaan wandelen.
Als je het eiland in een paar woorden zou moeten karakteriseren dan kun je zeggen: dit is een schilderij van dijken, dorpen en polders. De dijken met dikke bomen zijn typerend voor de Hoeksche Waard, soms 4 rijen dik. De dorpen ontstonden op plaatsen waar kreek en dijk elkaar ontmoeten zodat er een natuurlijke haven was voor de vissers. De polders verlevendigen het geheel. Het schilderij is gevat in een lijst van brede getijde rivieren en in de buitendijkse gorzen stroomt het slib van de Delta af en aan. Daar zijn ook ware vogelparadijzen. Het is dynamisch zoetwatergetijdengebied met mooie natuur waar je naar hartenlust kunt rondstruinen.
Kortom. De Hoeksche Waard: Dat is plezierig wan-delen in een open landschap met lage horizonnen en verrassend helder licht

Vestzak wandelgids 9

Hoekse Waard
Print de Wandeling PIERSHIL

 Voor de printkosten van 1 wandeling kunt u ook een Vestzakwandelgids met 5 wandelingen kopen!!!
             Naar huis


De gidsen kosten slechts € 2,50 per stuk.

Ze zijn verkrijgbaar bij:    Verkoopadressen VWG 

Bestellen kan ook  :             Bestelformulier

wandelgidsen op maat

Wandelaar.nl maakt ook wandelgidsen op maat. Bijvoorbeeld voor B&B, Vakantieparken, Hotels en Overheid.
Ons wandelgebied omvat heel Nederland.

Benieuwd?
 
info@wandelaar.nl

Onze CV is de wandelingen die we maakten.

Rondje Nederland 

De belevenissen met de vrienden, jan en René, zijn prachtig verwoord en verbeeld door vriend Jan. Samen hebben de vrienden, in de loop der jaren, Nederland doorkruist en middels de LAW's, vrijwel langs de grens, rond gewandeld. 

Al sinds 1992 hebben de vrienden ononderbroken ieder jaar 1 of meer wandelsessies mogen maken. Ze hebben geleefd, gelopen en gelachen.

Vriend Jan en zijn vrouw Hanneke hebben bovendien nog veel meer avonturen beleefd.
Beleef het mee op
Jan en Hanneke.

Geniet van het landschap,
bekijk de wereld vanuit het Bermperspectief.

maria-johanna